Vard Tulcea

​​

Vard Tulcea is located at nautical mile 39.5 on the right bank of the Danube river, upstream of Tulcea
Shipyard’s position within city limits offers a great job stability to over 3,000 employees and their families, as well to many subcontractors.
​Vard Tulcea se află la 39.5 mile nautice pe malul drept al fluviului Dunărea, în amonte faţă de poziţia șantierul naval Tulcea încadrat  în limitele orașului, şi oferă o stabilitate excelentă pentru peste 3.000 de angajați și familiile acestora, precum și pentru mulţi subcontractanți.
​  ​​
    © VARD