Environment

VARD really cares about our community and the environment. We contribute to this through our daily business, in production and, not  least, through our products.

All our shipyards hold environmental permits and licenses necessary for our existing operations. Our shipyards log environmental data into our Environmental Performance System on a continuous basis, and thereof publish regular environmental reports.

In recent years, we have implemented and improved the procedure for handling hazardous waste, fuel oil, spill oil and chemicals as well as residue from sandblasting of vessels. Such routines include collecting hazardous wastes and spillage that are sent to specialized waste deposits for recycling. 

With regard to our environmental focus on our products, we constantly monitor and assess key factors in the market for offshore support and specialized vessels. These factors include new environmental standards and regulations, safety regulations and advanced operations – which demand new technological solutions.

We are convinced that only by applying the policy actions set by HSE we will achieve our goals:
- environmental responsible actions
- safe working places with zero incidents.

 

​VARD-ul are grijă de comunitatea noastră și de mediul înconjurător. Noi contribuim la acest lucru prin intermediul activităţii noastre zilnice, în producție și nu în ultimul rând prin produsele noastre.

Toate șantierele noastre de șantier dețin autorizații de mediu și licențe necesare pentru operațiunile noastre existente. Șantierele noastre înregistrează în mod continuu date de mediu în sistemul nostru de performanță ecologică și, din acest motiv, publică rapoarte periodice de mediu.

În ultimii ani, am implementat și am îmbunătățit procedura de manipulare a deșeurilor periculoase, a combustibilului, a uleiului de scurgere și a substanțelor chimice, precum și a reziduurilor rezultate din sablarea vapoarelor. Aceste rutine includ colectarea deșeurilor periculoase și a scurgerilor care sunt trimise la depozitele de deșeuri specializate pentru reciclare.

 În ceea ce privește concentrarea noastră asupra mediului înconjurător cu legatură la produsele noastre, monitorizăm și evaluăm în mod constant factorii cheie de pe piața navelor asistență offshore și specializate. Acești factori includ noile standarde și reglementări de mediu, reglementările de siguranță și operațiunile avansate - care necesită noi soluții tehnologice.

Suntem convinși că numai prin aplicarea acțiunilor de politică stabilite de HSE ne vom atinge obiectivele:
- acțiuni responsabile față de mediu
- locuri de muncă sigure, cu incidente zero

    © VARD