Quality

​​

Continuously increase customer satisfaction, by fulfilling their requirements. Gain potential customer confidence, by bringing evidence to company’s capability to consistently offer products to customer satisfaction.

In order to achieve these goals, VARD TULCEA took the decision to implement a quality management system, based on the model provided by ISO 9001:2000.

The quality system must relay on the following principles to define the general orientation, attitude and behavior of all employees.

1. CUSTOMER FOCUS
2. PROCESS APPROACH
3. CONTINUAL IMPROVEMENT
4. LEADERSHIP
5. INVOLVEMENT OF EMPLOYEES
6. CO-ORDINATION AND TEAM WORK
7. FACTUAL APPROACH IN THE DECISION MAKING PROCESS
8. MUTUAL ADVANTAGEOUS RELATIONS WITH SUPPLIERS AND SUB-CONTRACTORS

Obțineți încrederea potențială a clienților, prin evidenţierea capacității companiei de a oferi în mod consecvent produse pentru a satisface clienții.

Pentru realizarea acestor obiective, VARD TULCEA a luat decizia de a implementa un sistem de management al calității, bazat pe modelul furnizat de ISO 9001: 2000.

Sistemul calității trebuie să se bazeze pe următoarele principii pentru a defini orientarea generală, atitudinea și comportamentul tuturor angajaților.

1. ORIENTARE SPRE CLIENT
2. ABORDAREA BAZATĂ PE PROCES
3. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
4. LEADERSHIP/ LEADERSHIP
5. IMPLICAREA ANGAJAŢILOR
6. COORDONARE ŞI MUNCĂ ÎN ECHIPĂ
7. ABORDARE FACTUALĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL
8. RELATII RECIPROC AVANTAJOASE CU FURNIZORII SI SUBCONTRACTORII

 

    © VARD