Nytt pelagisk konsept fra VARD
 

VARD har tatt pelagiske fiskefartøy et steg videre ved å utnytte plassen i fartøyet bedre, øke fiskens kvalitet samt gi mannskapet et bedre bo- og arbeidsmiljø.
 
Mindre skade på fisken
En helt ny tankløsning fra VARD utnytter plassen bedre enn på mange konvensjonelle skip, og gir mindre skade på fisken. Samtidig som kvaliteten på fangsten forbedres, gir løsningen også økt sikkerhet og komfort til mannskapet.
 
- Innsiden av pelagiske fiskefartøy har sett relativt like ut de siste 40 årene, med omfattende rør- og slangesystemer inne i tankene. Vedlikehold og rengjøring kan derfor være krevende, samtidig som rørene kan gi skader på fisken, forklarer senior designer Agnar Juvik i Vard Design.
 
VARD utviklet derfor en tank som utnytter plassen i fartøyet bedre, med plass til opptil 20 prosent mer fisk. Ved å legge rør, slanger, stiger og plattformer utenfor tanken, blir det mindre skade på fisken. Samtidig gjøres renholdet lettere ved hjelp av automatisk skylling. Vedlikeholdet blir lettere, i tillegg til at både sikkerhet og arbeidsmiljø bedres for mannskapet.
 
Bedre arbeidsmiljø
- I våre nye pelagiske fartøy i VARD 8-serien har vi flyttet innredningen, lugarer og oppholdsrom, opp og lengst mulig bort fra maskinrommet. Dette gir økt komfort og gjør mannskapet mindre utsatt for støy. Forskning viser at dette er svært viktig for både sikkerhet, effektivitet og trivsel, sier han.
 
Han forteller at vinsjer og fiskedekk også er innebygget, slik at både utstyret og mannskapet skjermes for vær og vind. – Alt dette gjør det tryggere og enklere å jobbe om bord i fartøyet, sier Agnar Juvik, som gjerne gir deg en presentasjon av løsningen om du kommer innom vår stand på Nor-Fishing.
 
 
FAKTA: Det nye pelagiske konseptet i VARD 8-serien
 
Nytt tanksystem med utvendige rør gir færre skader og bedre kvalitet på biomassen.
 
Forenklet vedlikehold og bedre kjøling. Tanksystemet har automatisk skylling og gjør renhold enklere, samtidig som det krever mindre vedlikehold.
 
Bedre utnyttelse av plass. Den nye tanken utnytter plassen i fartøyet bedre, og gir inntil 20 prosent mer plass til fisk enn på andre fartøy i samme størrelse.
 
Tryggere å jobbe om bord. Vinsjer og fiskedekk er overbygd og beskyttet for vær og vind, noe som gjør arbeidet enklere og tryggere for mannskapet.
 
Mindre støy og bedre arbeidsmiljø. Lugarer og oppholdsrom er flyttet opp og bort fra maskineri og støy. Dette gir mer plass til last, samtidig som mannskapet får bedre boforhold med mindre støy og bedre hvile.
 
Nytt design på broen. En spiss front på broen gir svært god oversikt både forover og akterut,  mens vinger på sidene sørger for romslige arbeidsområder.

 

Får du ikke opp videoen? Klikk her!

    © VARD