SLIK BLIR DU LÆRLING I VARD

For å bli lærling må du starte en yrkesutdanning i videregående skole. Denne utdanningsveien starter som regel med opplæring på skolen, før man fortsetter som lærling i en bedrift. Utdannelsen avsluttes med en prøve som gir fagbrev eller svennebrev. Det finnes rundt 180 lærefag i videregående skole som fører til fagbrev eller svennebrev.

Med nærmere 100 lærlinger under opplæring, har VARD regionens største lærlingeprogram. Hos VARD har du mulighet til å utdanne deg til fagarbeider med et nasjonalt godkjent fagbrev, samtidig som du får konkurransedyktige lønnsvilkår.

Fagområder
VARD tilbyr læreplass innen disse fagområdene:

Industrimekaniker
Industrirørlegger
Platearbeider
Sveiser
Elektriker

Læretiden
Alle lærlinger signerer en lærekontrakt som varer ut den aktuelle perioden. Læretiden starter som regel i august, og varer fra 24 til 30 måneder, avhengig av hvilket studie du velger. Som lærling i VARD vil du få tildelt en ansvarlig person som følger deg opp. I tillegg vil du få god faglig opplæring innen faget ditt fra dyktige fagarbeidere som du jobber sammen med. Alle selskapene i VARD er medlemmer i et opplæringskontor som sørger for strukturert og tett oppfølging av lærlinger. Opplæringskontoret ser også til at rettighetene dine som lærling er godt ivaretatt.

Arbeidssted
VARD tilbyr plass for lærlinger ved alle sine lokasjoner i Norge. Alle ledige lærlingestillinger i VARD lyses ut på vårt karrieresenter. Her kan du også søke på stillingene. ​

    © VARD