Starten på en spennende karriere

Line Grytten er TAF lærling på tredje året ved Haram videregående skule. Med en lærekontrakt hos Vard Electro får Line et nasjonalt godkjent fagbrev og et solid grunnlag for en fremtidig karriere!

03. October 2023

Lærling_Vard_Electro_1

Hvorfor bli lærling i Vard Electro?

I Vard Electro får lærlinger unike muligheter til å utvikle seg faglig gjennom variert arbeid og opplæring av høy kvalitet, sier Robin Helle som er produksjonsansvarlig i tavleverkstedet ved Vard Electros avdeling i Tennfjord.

For oss er det viktig at lærlingene skal ha selvstendig deltakende arbeid i produksjonen, forteller han. Lærlingene får en fadder i bedriften som skal supportere med teknisk bistand. De følger også en oppfølgingsplan basert på innhold som er lovpålagt i det faget de er lærling i. Oppgavene de skal gjennom, kvitteres ut fortløpende. Dette for å sikre at de består fagprøven og bidrar til at de unge vil få et solid grunnlag for fremtidig karriere.

En lærlingplass i Vard Electro gir gode muligheter karrieremessig, fastslår Helle. – Mange kommer inn lærlingveien og blir i bedriften etter fullført fagbrev, mens andre går videre på teknisk fagskole og kan komme tilbake som ingeniører eller prosjektledere. – Jeg begynte selv min karriere i Vard Electro som lærling, legger han til.-

- Vard Electro spiller en viktig rolle i en fremtidsrettet maritim industri som stadig er i endring. Som lærling hos oss får du være med på denne spennende utviklingen. Det grønne skiftet gir også mange nye muligheter.

- Vi tilbyr et godt og ungt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, sier Robin Helle.

Lærling_Vard_Electro_2

Jeg er veldig fornøyd med Vard Electro og vil absolutt anbefale det til andre som skal søke lærlingplass.

– Line Grytten, TAF Lærling

TAF – Tekniske og allmenne fag

Line Grytten er TAF lærling på tredje året. Programmet TAF (tekniske og allmenne fag) ved Haram videregående skule i Brattvåg går over 4 år. Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele studieløpet. Line har Vard Electro avd. Tennfjord som sitt lærested og arbeidsplass.

Som TAF lærling kombineres lærlingtiden med studieløpet, forteller hun. Det er fint å kunne tjene penger gjennom arbeid i bedriften samtidig som jeg vil få både studiekompetanse og fagbrev i tavlemontørfaget. Det jeg lærer på skolen kan jeg bruke i bedriften og motsatt.

På jobb bygger jeg automasjonssystemer og brokonsoller, forteller Line videre. – Vi jobber mest mulig selvstendig. Eksempelvis får vi en oppgave at noe skal produseres. Først ser vi på tegningene og prøver selv, etter hvert kan vi spørre om hjelp og støtte. Det er motiverende at vi som lærlinger får mye ansvar.

Oppfordrer jenter til å søke

Jeg er veldig fornøyd med Vard Electro og vil absolutt anbefale det til andre som skal søke lærlingplass. Det som er spesielt med Vard Electro er det gode arbeidsmiljøet! Vi får varierte arbeidsoppgaver, og det er en trygg arbeidsplass.

På verkstedet er jeg den eneste jenten, men det merker jeg ikke så mye til. Alle er snille og hjelpsomme. Jeg får god opplæring og hjelp når jeg trenger det. Jeg lærer det jeg skal for å kunne jobbe selvstendig og skape min egen karriere videre.

Det er flere jenter som søker TAF nå enn tidligere, noe jeg ser på som en positiv utvikling, sier Line.

Etter fire år med TAF har jeg en plan om å studere videre. Med studiekompetanse, realfagkompetanse og fagbrev har jeg mange ulike muligheter. Kanskje vil jeg bli ingeniør? avslutter Line smilende.

IMG 8258

En lærlingplass i Vard Electro gir gode muligheter karrieremessig.

– Robin Helle, Factory Manager

Ulike fagfelt

Det er mange som søker lærlingplass hos Vard Electro, forteller Robin Helle. – Vi rekrutterer flest lærlinger lokalt, men alle innen fagfeltene elektriker, tavlemontør og automatiker er velkomne til å søke nå.

Tildelingen av lærlingplass foregår på samme måte som ved en vanlig ansettelsesprosess med søknad og intervju. Noen kan også ha vært utplassert her gjennom praksisuker i løpet av skoleåret. Vi har godt samarbeid med skolene når det gjelder lærlinger og utplassering av elever.

Det er viktig for bedriften og den maritime industrien at vi bidrar med å utvikle dyktige fagarbeidere, sier Helle avslutningsvis. – Det er utrolig flott å se at lærlingene brenner for faget sitt og strekker seg etter sine mål.