Lærling hos Vard Electro

Lyst på en spennende og utfordrende karriere i en bransje i vekst?

01. February 2024

Vard electro laerling 2

En lærlingplass i Vard Electro gir gode karrieremuligheter

Flere muligheter

Vard Electro er en globalt anerkjent leverandør av produkter og tjenester til den maritime næringen. Hos oss legger vi til rette for at lærlingene får ta del i fremtidsrettede prosjekt som legger et solid grunnlag for fremtiden.


Vi tar inn lærlinger innen fagområdene:

  • Elektriker
  • Tavlemontør
  • Automatiker

Lærling hos Vard Electro

Hvor?

Vi tilbyr læreplass ved lokasjonene våre i Tennfjord, Brattvåg, Langsten og Søviknes.

Samarbeid

Samarbeider med de lokale videregående skolene og har fokus på å løfte frem viktigheten av yrkesfagutdanning.

Rotasjonsordning

Hos oss blir lærlingene en del av en rotasjonsordning med mål om å gi de en solid breddekunnskap innen skipselektronikk.

Starten på en spennende karriere

Line Grytten er TAF lærling på tredje året ved Haram videregående skule. Med en lærekontrakt hos Vard Electro får Line et nasjonalt godkjent fagbrev og et solid grunnlag for en fremtidig karriere!

Lærling_Vard_Electro

15 år som godkjent lærebedrift, med 96 lærlinger som har tatt fagbrev hos Vard Electro

Mer informasjon

Lærlingtiden og fagprøve

Med en lærekontrakt hos Vard Electro får lærlingene et nasjonalt godkjent fagbrev og et solid grunnlag for en fremtidig karriere.

Lærlingene får en fadder i bedriften som skal supportere med teknisk bistand. De følger også en oppfølgingsplan basert på innhold som er lovpålagt i det faget de er lærling i. Oppgavene de skal gjennom, kvitteres ut fortløpende. Dette for å sikre at de består fagprøven og bidrar til at de unge vil få et solid grunnlag for fremtidig karriere.

Fagprøven er i dag hovedsakelig basert på elektriske installasjoner på land. Vi sørger derfor å legge til rette for at lærlingene også får øvd seg på installasjoner som er typisk for dette som f.eks skjulte installasjoner i bygg, varmekabler, elbil lader osv.


Trygt valg for fremtiden?

Teknologi og elektro utvikler seg i en voldsom fart, og det åpner for stadig flere muligheter. Oppgavene blir mer spennende og komplekse, og arbeidshverdagen mer varierte.

Vi ser etter lærlinger som ønsker en karriere innen en framtidsretta maritim industri i stadig endring og som ser muligheter i det grønne skiftet.

Et fagbrev som elektriker, tavlemontør eller automatiker gir et godt grunnlag for en spennende karriere også i fremtiden. Noen velger også å gå videre på studier etter endt læretid, og kommer tilbake til Vard Electro som for eksempel ingeniører.

Spørsmål?

Har du noen spørsmål om hvordan det er å være lærling i Vard Electro. Ta kontakt med solveig.ness@vard.com eller terje.bjerkvik@vard.com.