VARD presenterer VARD Resilience Series

VARD og Fincantieri bygger videre på sin erfaring og kompetanse innen bygging av marine fartøy og presenter neste generasjon militærfartøy –VARD Resilience serien.

18. April 2024

VARD brukes

Å definere kundens behov i en ny geopolitisk og teknologisk verden krever kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen og erfaringen har VARD.

Integrert verdikjede

VARD utvikler, bygger og vedlikeholder fartøyer - og det har selskapet gjort i generasjoner.

Ett av VARDs fortrinn er det nære samarbeidet med kundene for å skreddersy fartøyene ut fra kundens behov og krav. Basert på den norske marinens innspill er selskapet klare til å bidra med kunnskap til å designe og utvikle de nye marine fartøyene i den nye flåten som skal beskytte Norge. VARD kan gjøre dette fordi vi er skipsbyggere med full kontroll og eierskap over hele verdikjeden. VARD har flere egne skrogverft med stor kapasitet og utruster og tester fartøyene i Norge med sikkerhetsklarert høykompetent personell.

Unik kompetanse og erfaring

Vardgruppen og eiere Fincantieri har en unik kompetanse og erfaring med totalintegrasjon når det gjelder militære fartøy – spesielt integrering av våpen-, sensor- og kommunikasjonssystem. Vårt fokus og erfaring på Life Cycle Management (LCM) og levering av integrert logistikkstøtte (ILS) vil være en stor fordel for marinen.

VARD har stor kapasitet og fleksibilitet for bygging av marine fartøy i Norge. I tillegg fokuserer VARD på å bruke en stor andel norske leverandører med servicenettverk i Norge og god tilgang og korte ledetider på reservedeler. Dette er viktig med tanke på lokal og nasjonal verdiskaping, men også viktig ut fra sikkerhets- og beredskapshensyn

Kompetanse på verdensledende marine fartøy

Vard Langsten har lenge bygd kompetanse på verdensledende marine fartøy, nå sist med byggingen av de tre toppmoderne kystvaktskipene i Jan Mayen klassen til den norske Kystvakten. Vard Langsten har lang erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser og tilegnet seg bred erfaring med fysisk sikring, informasjonshåndtering og personellsikkerhet som få andre verft kan vise til når det gjelder bygging av marine fartøy.

20230513 Vard Kv Janmayen aes 02 copy

Standardisering, modulisering, tilpassing

For å imøtekomme marinens krav til sine nye fartøy, har VARD utviklet VARD Resilience serien med et design som møter forespørselen om standardisering, modulisering, tilpassing til kundens behov og formålet med fartøyet, og selvfølgelig med lang levetid. VARD Resilience er klar for videre utvikling sammen med kunden.