Operator Seveso

VARD in Romania

VARD - People at work in Vard Tulcea

1. Elemente de identificare a operatorului si a amplasamentului

A. Datele de identificare a operatorului

Numele operatorului: VARD TULCEA S.A.

Denumirea comerciala a operatorului: VARD TULCEA S.A.

Adresa sediului social al operatorului: Tulcea, Str. Inginer Dumitru Ivanov nr.22

Codul de identificare fiscala (CUI): 2364318

B. Date de identificare a amplasamentului

Denumirea: VARD TULCEA S.A.

Adresa: Tulcea, Str. Inginer Dumitru Ivanov nr.22

Clasificarea SEVESO: Amplasament nivel inferior

Tipul amplasamentului: Existent

Coordonate geografice: N: 45°10'48,90'', E: 28°48'18,32''

Descrierea activitatii desfasurate: Societatea produce si repara nave fluviale si maritime cu un deplasament echivalent de pana la 15000 TDW

Codul CAEN principal: 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare

Alte coduri CAEN: 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor
2420 - Productia de tuburil tevi si profle tubulare
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2562 - Operatiuni de mecanica generala

Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE SEVESO III : C301, C331

2. Persoana responsabila de administrarea amplasamentului:

Numele si prenumele: RUSINOIU LAURENTIU-DANIEL

Functia: Director General

Adresa de corespondenta: Tulcea, Str. Inginer Dumitru Ivanov nr.22

Telefon/fax/e-mail: 0240 534026 / 0240 534062 / tulcea@vard.com

3. Persoana responsabila in domeniul managementului securitatii cf. art.5 alin.(2) din Lg. nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substantele periculoase, cu completarile ulterioare:

Numele si prenumele: ONITA SORIN-RARES

Telefon/fax/e-mail: 0374 585286 / 0240 534062 / sorin.onita@vard.com

4. Substante prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament

Inventarul de substante, amestecuri si deseuri periculoase conform tabelului 2, respectiv tabelului 3 din prezenta anexa: Anexele nr.1A si 1B

Fisele cu date de securitate: Anexa nr.2

Fisele de caracterizare a deseurilor: Anexa nr.3

5. Tipul activitatii/activitatilor in care sunt implicate substantele periculoase

Se specifica:

a) Descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice (productie, depozitare, manipulare, etc): Anexa nr.4

b) Anul proiectarii si constructiei instalatiei: 1975-1978

c) Anul punerii in functiune: 1978

d) Anul cand s-au facut ultimile modificari BAT, BREF, daca este si amplasament care se supune prevederilor Lg. nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare: 2018 - Instalarea Sistemului de tratare prin Oxidare Termica Regenerativa a emisiilor atmosferice care contin solventi pentru procesele de vopsire.

e) Modul in care sunt controlate procesele tehnologice: Control mixt (mecanizat, automatizat si semiautomatizat)

f) Tipul productiei: Semicontinua, timp de 5-6 zile/saptamana

6. Informatii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropriere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecintele acestora:

Date despre imediata vecinatate a amplasamentului (arii protejate, cai rutiere, cai ferate, cursuri de apa, zone locuite, zone cu aglomerari de persoane, institutii publice, etc): Vecinatatile amplasamentului: La Nord: Portul mineralier; La Sud: S.C. Frigorifer S.A.; La Est: Fluviul Dunarea; La Vest: Balta Somova si Gospodaria de apa industriala a SC ALUM S.A. Tulcea; Pe latura Nord-Vest-Sud/Vest Drumul Uzinal proprietatea S.C. ALUM S.A. Zonele rezidentiale din vecinatate se afla la o distanta mai mare de 2Km de Amplasament.

Date despre platforme industriale, operatori economici, amplasamentele vecine, siturile de exploatare chiar daca nu intra in domeniul de aplicare a prevederilor Legii 59/2016, cu completarile ulterioare, care ar putea provoca un accident major sau agrava consecintele acestuia: La Nord: Portul mineralier deserveste platformele industriale ale S.C. ALUM S.A. si S.C. FERAL S.A., descarcand minereurile necesare proceselor tehnologice necesare obtinerii aluminei, respectiv a feroaliajelor.

Grupuri cu efecte domino (zone si dezvoltari care ar putea fi sursa unui accident major sau care ar putea creste riscul sau agrava consecintele unui accident major): -

7. Informatii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

Hazardurile specifice zonei in care este amplasata Platforma VARD Tulcea, sunt: aversele de vant puternic si inundatiile.

8. Scopul notificarii:

Conformarea cu cerintele Ordinului nr. 1175 privind aprobarea Procedurii de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

9. Alte informatii:

Daca amplasamentului I se aplica si prevederile IED (Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare) : DA

Daca amplasamentului I se aplica si prevederile Registrului european al poluantilor emisi si transferati (E-PRTR) : DA

Sectiune de harti, planuri si schite pentru:

Amplasament, instalatii, fluxuri tehnologice: Anexele nr.4, 5 si 6

Vecinatati.

10. Date de final:

Data actualizarii notificarii: 01.07.2021

Numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care raspunde de amplasament:

RUSINOIU LAURENTIU-DANIEL
Director General

Numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care a intocmit notificarea:

BALAN TIBERIU-CRISTIAN
Responsabil Protectia Mediului